Atölyeler

3. Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu:

Lider bilgilerine ulaşmak için lütfen isimlerin üzerine tıklayınız.

Atölye 1: Teatrallik ve Sahne Mevcudiyeti

Lider: Prof. Dr. Kerem Karaboğa

Özet:

Atölye çalışmasında gündelik hayattaki davranış ve gösteri içindeki davranış ayrımından yola çıkarak, tiyatro eylemi ve oyun anındaki enerji, konsantrasyon ve hareket disiplini üzerinde durulacaktır. Stanislavski, Meyerhold, Grotowski ve Terzopoulos’un fiziksel eylem temelli çalışmalarını esas alan atölyede ısınma egzersizleri ve doğaçlamalar aracılığıyla katılımcıların bedenlerindeki sınırları ve potansiyelleri farketmeleri, hareketi çıkış noktası alarak kurgu oluşturma deneyimi edinmeleri ve bahsi geçen tiyatro insanlarının çalışmaları hakkında bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

Atölye Kontenjanı:

Bu atölyenin katılımcılarının dans, tiyatro ya da yaratıcı drama alanında belli bir deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Katılımcıların atölyeye gündelik kıyafetler yerine  spor ya da jimnastik yaparken giyilen giysiler benzeri rahat ve esnek kıyafetlerle gelmeleri istenmektedir. Atölyenin kontenjanı  20 katılımcı ile sınırlıdır.

 

Atölye 2: Keyifle Okuyorum-Özenle Yazıyorum

Lider: Tülin Kozikoğlu

Özet:

Kozikoğlu bir yazar olarak kendi yazı yazma sürecini inceleyerek oluşturduğu bu atölyede katılımcılara yazarlık sırlarını verip onların da etkili yazı yazmayı öğrenmelerini hedefliyor. Katılımcıların yazı yazma sürecinin sancılarını yaşayarak deneyimleyeceği bu atölye çalışmasında etkili yazı yazmanın doğru kelimeleri doğru şekilde bir araya getirmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda farklı ve yaratıcı düşüncenin de etkili yazı yazmanın bir parçası olduğu görülecektir.  Programın basamakları kısaca şöyledir;

1.       Tanışma…  şiir çalışması:  Ben kimim?  Dört dörtlük biriyim!
2.       Yazı hayatın içinde:  Yaratıcı sms olur mu?
3.       Öykünün dört temel unsuru: Hazine haritası yapıyoruz.
4.       Bakış açısı: Gördüğüm en havalı hırsız sensin!
5.       Beyin esnetme sorularıyla beynimizi esnetelim.
6.       Bir rüya gördüm, çok tuhaftı!
7.       Metaforun gücü:  Mecaz makinası.
8.       Kahramanının özelliklerini söyleme, göster:  Şiir çalışması.
9.       Sabah uyandığımda bir baktım ki…
 
Atölye Kontenjanı:
Atölyenin kontenjanı  30 katılımcı ile sınırlıdır.

 

Atölye 3: Masal Anlatıcılığı Atölyesi

Lider: Nazlı Çevik Azazi
Özet: “Masallar çocuklara uyumaları, yetişkinlere de uyanmaları için anlatılır. “ 

(Jorge Bucay)  

 Masal  Anlatıcılığı sözel kültürün vazgeçilmez bir parçasıdır. Anlatıcılar eski kuşakların yaşam birikimlerini ve hayatı anlama çabalarını masallar, destanlar, meseller, fıkralar ve mitolojiler aracılığı ile yeni kuşaklara aktarırlar. Bu çalışma, unuttuğumuz bu sanatı hatırlama ve onu günümüz çağdaş dünyasında yeniden yorumlama niyeti taşımaktadır.

 Masallar anlatıcısına ulaştığında birer iskeletten ibarettir. Anlatıcı, kendi imajlarından bir beden yapar, kendi hayallerinden bir elbise diker ve kendi ruhundan ruh üfler masalına. Böylelikle masal canlanmış, dinleyenin kulaklarıyla ve ruhuyla buluşmaya hazır hale gelmiş olur. Anlatıcı tüm bunları yaparken neye ihtiyaç duyar? Bir masala can verip, onu etkili bir biçimde nasıl anlatır?

 Bu çalışmada; bir masala nasıl can vereceğimizi, onu ezberlemeden, kendi cümlelerimizle, doğaçlama olarak nasıl anlatabileceğimizi ve dinleyicilerimizi anlatımlarımızla nasıl büyüleyebileceğimizi öğreneceğiz.

    Atölyenin temel çalışma başlıkları şöyledir;

• Söz-İmaj, İmaj-Söz
• İmajlar yaratma, yarattığı imajları görme
• Hikâyeyi Anlama
• Anlatım Biçimleri
• Doğaçlama
• Anlatıcı, Dinleyici ve Hikaye arasındaki ilişki   
Katılımcı sayısı 24 kişidir. Katılımcıların rahat ayakkabı ve kıyafetlerle gelmeleri gerekmektedir.

                    

Atölye 4: Ses ve Beden

Lider: Gökçe Gürçay

Özet:

Beden perküsyonu olarak da bilinen beden müziği; ellerin, ayakların, gövdenin, sesin, kısaca bütün bedenin, bir enstrüman olarak kullanıldığı bir dans-müzik biçimidir. Bu atölyede katılımcıların beden sesleriyle tanışmasını, bedenin bir enstrüman olarak keşfedilmesini, hareketten doğan seslerin bir araya gelmesini amaçlamaktadır. Katılımcı sayısı 30 kişidir. Katılımcıların rahat ayakkabı ve kıyafetlerle gelmeleri gerekmektedir. Atölye kontenjanı 30 katılımcı ile sınırlıdır. 

 

Atölye 5 : Her Be(de)n Kendini Bilir

Lider: Defne Erdur

Özet:

Öğretmek demek, önce öğrenmek ve aslında öğretirken daha da öğrenmek demek, değil mi? Ve bunu siz eğitmenlerden daha iyi bilen olmasa gerek. Hergün yeni yeni, farklı farklı bireylere birşeyler aktarmak sizin işiniz. Bunu kendi birikimleriniz, yollarınız ve yordamlarınızla beceriyorsunuz.

Öte yandan en iyi bildiğimiz ise kendimiziz. Ama insan en iyi bildiği şeyleri de önce unutur, unutuşta bir garip içselleştirir; sonra birden bu bilgiye ihtiyacı olduğunda hop hatırlayıverir.

Bu atölyede sınırlarımızı biraz zorlayarak bu yeniden hatırlayışa uzanacağız. Bedenlerimize, onların duyumsamalarına, duygu ve düşüncelerimizle olan bağlarına bakacağız. Zihnin, bedenin dışında; ona dışardan bakış atan bir şey olmadığı düşüncesiyle, akışın içinde birlikte nasıl varolabildiklerini deneyimlemek için buluşacağız.

Hem kendimizi, hem içinde bulunduğumuz sosyal ve fiziksel alanı dinleyecek, içerden ve dışardan gelen uyaranlarla baş etmenin yollarını bulacağız; bütün bunları da fiziksel oyunların içinde, kendi kaynaklarımızı hatırlayarak yapacağız. Hareketle, resimle, yazıyla… Olduğumuz kadar, olduğu kadar!

Bakarsınız hep birlikte kendimizi duymanın, böylece ilerlemenin ipuçlarını yakalar, farklılıklarımızın değerini irdeleriz. Bir yandan da öğrencilerimizle çalışırken onların da kendi kapasitelerinin farkına varmalarına, kendilerine güvenmelerine ve merakla yola devam etmek istemelerine ışık tutabilecek küçük çalışmalar yaratabiliriz.

Atölyenin kontenjanı 24 katılımcı ile sınırlıdır.
Kendinizi ve içinizdeki çocuğu rahat kıyafetler içinde getirin yeter.

 

Atölye 6: Bir Eğitim Materyali Olarak Kukla

Lider: Damla Kukul

Özet:

Bu atölye çalışmasında kukla biçimleri ve teknikleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Ardından katılımcılarla birlikte muppet sopalı kukla tekniği yapımını içeren atölye çalışması başlayacaktır. Her bir katılımcının verilecek olan belirli kalıplar ve malzemelerle kendi kuklasının yapım süreci başlayacaktır. Kuklaların yapım aşamasının ardından katılımcılarla küçük bir oynatım çalışması bölümü planlanmaktadır. Katılımcı sayısı 20 kişidir.

 

Atölye 7: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yaratıcı Drama

Lider: Burçak Karaboğa Güney

Özet: 

Bu atölyede, cinsiyetçi işbölümü, kalıpyargılar ve ayrımcılık konusunda duyarlılık ve farkındalık geliştirmek, çocuklarla ve gençlerle çalışırken onların toplumsal cinsiyet eşitliğine dair olumlu tutum sergilemelerini sağlamak doğrultusunda yaratıcı drama yöntemlerinden faydalanma yolları deneyimlenecek ve katılımcılarla paylaşılacaktır.

Katılımcı sayısı 30 kişidir. Katılımcıların rahat ayakkabı ve kıyafetlerle gelmeleri gerekmektedir.

 

Atölye 8: Yaratıcı Drama ve Okul Öncesi Uygulamalar

 Lider: Yıldız Yaman Örendil

Özet:

Atölye, liderin şimdiye kadar okul öncesi yaş grupları ile gerçekleştirdiği drama ve oyun etkinliklerinden örnekler içermektedir.  Atölyede oyun ve drama tekniklerinden yola çıkılarak  hazırlık-dramatizasyon-doğaçlama ve performans aşamasına geçiş süreçleri  ele alınacaktır. Katılımcı sayısı 30 kişidir. Katılımcıların rahat ayakkabı ve kıyafetlerle gelmeleri gerekmektedir.

 

Atölye 9: Yaratıcı Drama ve Bilgiyi Sorgulama Atölyesi

Lider: Aslı Başak Paçacı

Özet:

Atölye, Türkçe dersi kazanımlarından biri olan “Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceler sorgular.”  kazanımından yola çıkılarak hazırlanmıştır.  Bu atölyede; “verilmek istenen” bilgi, haber ve düşünce karşısında katılımcıların hissettiklerini, düşündüklerini paylaşmaları amaçlanmıştır. Bu paylaşımdan hareketle, katılımcıların çevrelerindeki bilgi akışını sorgulamaları hedef alınmıştır. Katılımcı sayısı 24 kişidir. Katılımcıların rahat ayakkabı ve kıyafetlerle gelmeleri gerekmektedir.

 

Atölye 10:Yaratıcı Dramaya Giriş 

Lider: Elif Ergen

Özet:

Bu atölyede temel drama çalışmaları yapılacaktır. Tanışma – kaynaşma oyunları, uyum – güven terimleri, duyu çalışmaları, donuk imge, dramatizasyon, rol oyunu ve doğaçlama teknikleri başlıca çalışma konularıdır. Dramaya yeni başlayanlar ile hiç drama yaşantısı olmayanlar içindir. Katılımcı sayısı 24 kişidir. Katılımcıların rahat ayakkabı ve kıyafetlerle gelmeleri gerekmektedir.