Prof. Dr. İnci San

inci-san-fotoHacettepe Üniversitesinde 1965 yılında başlayan çalışma hayatı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde 1967-2000 yılları arasında devam etmiştir. Lisansüstü eğitimini 1969-1974 yıllarında tamamlamıştır. 1981’de doçent, 1988’de profesör olmuştur. 1982-2000 yıllarında Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı başkanlığını yürütmüştür. 1997-1998 yıllarında Ankara Üniversitesi Senatörlüğü, 1994-1995 yıllarında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yabancı Dil Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, izleyen altı yıl aynı enstitünün yönetim kurulunda yer almıştır. 1974-2000 yıllarında Türk Sanatı, Yaratıcılık ve Sanat Sorunları, Sanat ve Eğitim, Sanat Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar, Yaratıcı Eğitim gibi zorunlu ve seçimlik lisans derslerini; 20. Yüzyıl Sanat Akımları, Sanat Eğitimi Kuramları, Eğitimde Yaratıcı Drama, Sanatta Üslup Sorunu, Sanat ve İletişim, Bauhaus, Sanat ve Kültür Sorunları, Sanata Psikolojik Yaklaşımlar, Çevre ve Sanat, Kadın ve Sanat gibi dersleri de lisansüstü düzeyde vermiştir. 13’ü doktora olmak üzere 40 lisansüstü tez yönetmiştir.

1986-1988 yıllarında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. MEB ve Kültür Bakanlığının çeşitli komisyonlarında görev almış, Güzel Sanatlar liselerinin kurulması çalışmalarında bulunmuştur. Çağdaş Drama Derneği kurucu başkanı, Sanat Eğitimcileri Derneği kurucusudur. Çocuk Müzeleri Derneğinin ve ASSİTEJ’in kuruluşunda, Ulusal Eğitim Derneği Yönetim Kurulunda çalışmıştır. 2005’te UNICEF Türkiye Milli Komitesi “Muhsin Ertuğrul” ödülünü, 2007’de Ulusal Eğitim Derneği “Eğitim Onur” ödülünü almıştır. Yedisinde editör olmak üzere 11 kitabı, 100’ü aşkın yayımlanmış makale ve bildirisi vardır.