Atölye 5 – Defne Erdur

1976, Izmir

Sosyolog1 ve dans sanatçısı olarak Performans Sanatları, Terapi ve Eğitim alanlarında çalışmaktadır. Yıllardır süregiden beden odaklı çalışmalarının yanı sıra 2005 yılına kadar Reklam Yazarlığı yapmış, 2010 yılında “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi”ni2 tamamlamıştır. 2007 yılından beri masaj ve beden terapileri alanında aktif olarak farklı yöntemlerle çalışmakta, bugün travmaları iyileştirmeye yönelik psikobiolojik bir yaklaşım olan Somatik Deneyimleme® eğitimine devam etmektedir.

Çağdaş Dans, Fiziksel Tiyatro ve Terapi alanlarında dünyaca kabul görmüş kişilerden3 eğitimler almış, kazandığı burslar4 ve aldığı davetlerle bu alanlarda eğitimler vermek, almak ve performanslar gerçekleştirmek üzere dünyanın birçok ülkesinde çalışmıştır.

2010 yılına kadar Uluslararası Doğaçlama Müzik, Dans ve Görsel Sanatlar Festivali TRANSIT’in koordinatörlüğünü yürüten Defne, sanatsal çalışmalarına dünya ve Türkiye’den sanatçılarla disiplinlerarası işbirlikleri içerisinde devam eder. Türk-Fransız ortaklığı Doğaçlama Müzik ve Dans Grubu KAROSRİ sanatçılarındandır. Sanat yaklaşımı; disiplinler arası yaratım süreçleri, yaratıcılığın psiko-sosyal dinamikleri ve performatif varoluşa odaklanmıştır. Süregiden, Deneyimsel & Duygusal Anatomi, Kontak Doğaçlama ve Sanatla Terapi çalışmaları her alandan sanatçı ve bireyin kendi bedenini bütünsel olarak keşfetmesine, rahat ve eforsuz devinime ulaşmasına, kendini ifade ediş biçimlerini geliştirmesine destek olmayı amaçlar. Bireysel farkındalık çalışmalarına ek olarak kişilerin içsel ve dışsal uyaranlara tepkileri, zaman ve uzam algıları eşli ve grup çalışmaları ile desteklenir.

Terapötik çalışmalarına psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve doktorlarla işbirliği içerisinde çalışarak devam eden Defne, bugüne kadar kanserli kadınların, fiziksel ve zihinsel engellilerin, büyük şehirlere göçle gelen ailelerin çocuklarının fiziksel ve psiko-sosyal gelişimine destek olmayı amaçlayan farklı projeler ve WinPeace, AcrossBorders gibi barış projelerinde yer almıştır. Elim Sende Derneği’nin kurucu yönetim kurulu üyelerinden ve eğitmenlerindendir. 2006-2012 yılları arasında SEVSağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini gönüllü olarak yürütmüştür. 2006’dan beri aktif olarak ÇATI-Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’nde gönüllü destekçi ve eğitmen olarak yer almaktadır.

Bugün Uluslararası Viyana Dans Festivali ImPulsTanz’ta Türkiye’yi temsilen düzenli olarak atölyeler vermektedir. Yine ImPulsTanz ortaklığıyla 2011-2013 yılları arasında AB Projesi IDOCDE – Çağdaş Dans Eğitiminin Uluslararası Dökümantasyonu’nu, Avrupa’dan 12 eğitmen ile geliştirmiş, düzenli ders verdiği ve doktora çalışmasına devam etmekte olduğu MSGSÜ Çağdaş Dans ASD’ına sunarak projeyi 2 sene boyunca ASD adına yürütmüştür. Bugün kendisi, bu projenin ürünü olan ve Türkiye’den eğitmenlerin de uluslararası platformda mesleki paylaşımlarını gerçekleştirdikleri; uluslararası bilgi paylaşım arşivi www.idocde.net sitesinin editörlüğünü yürütmektedir.

———-

1 Boğaziçi Universitesi Yüksek Lisans Mezunu

2 Uludağ Universitesi Psikiatri ABD – Aura Psikoterapi Merkezi 4 yıllık Sertifika Programı

3 Formasyonu üzerinde en etkin eğitmenleri : Simone Forti, Nancy Stark Smith, Julyen Hamilton, Frey Faust, Daniel Lepkoff, John Britton, Jonhattan Burrows, Marcia Plevin, Julia Buckroyd, Tatjana Rottenberg, Aydın Teker ve Nevin Eracar’dır.

4 DanceWEB 2007;  Roberto Cimetta Fund 2008;  Swedish Embassy Cultural Exchange Fund 2008;  Erasmus Staff Mobility Grant (2011 Vienna Conservatory, 2013 Vienna Conservatory);  Jardin d’Europe – Teaching The Teachers ( TTT Montpellier 2011, TTT Budapest 2013)