Yuvarlak Masa Toplantısı

3. Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu:

Özgeçmişler için lütfen isimlerin üzerine tıklayınız.

Bir Sanat Eğitimi Alanı Olarak Yaratıcı Drama Disiplini

Başkan: Prof. Dr. İnci San

Moderatör: Hafize Güner

Yaratıcı drama alanında çalışan, ürün veren uzman/liderlerin katılımına açık olan bu toplantı 16 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılardan yaratıcı drama alanında yaptıkları özgün çalışmalarını aktarmaları ve bu alana bakışlarını ortaya koymaları istenecektir. Toplantıda bir sanat eğitimi olarak yaratıcı dramanın dünü/bugünü ele alınacak ve geleceğe dair tasarımlarda bulunulacaktır. Toplantıda tartışmanın sonuçları sempozyum kapanış programında tüm katılımcılar ile paylaşılacaktır.