“Drama, iç dünyamızla çevremiz arasındaki etkin bir köprüdür.”

(Richard Courtney)

Terakki Vakfı Okulları olarak amacımız; “Yaratıcı Drama Köprüsü” başlığıyla dördüncüsünü düzenlemeyi planladığımız sempozyumla okulumuzda yaptığımız yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulama örneklerini başta İstanbul olmak üzere İzmit, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova, Sakarya ve Eskişehir illerindeki ilkokul ve okul öncesi alanlarında çalışan öğretmen ve aday öğretmenlerle paylaşmak, yaratıcı drama alanındaki uzmanlar ile bu alanda çalışanları bir araya getirerek etkileşim kurulmasını sağlamak ve eğitimde yaratıcı drama alanına katkıda bulunmaktır.